Over dit inspraakplatform

De Wetteraad biedt een participatief platform aan waar burgers van de gemeente Wetteren kunnen deelnemen aan het beleidsproces en meedenken over belangrijke zaken zoals zorg, vrije tijd, welzijn en omgeving. De Wetteraad streeft naar breed gedragen en kwaliteitsvolle adviezen en projecten, waarbij individuele burgers en verenigingen actief betrokken worden.

De Wetteraad werkt volgens een duidelijk concept en een helder werkkader. Belangrijke elementen van de werking en structuur van de Wetteraad zijn onder meer:

  • Regiegroepen: geselecteerde burgers werken in regiegroepen rond specifieke beleidsthema's en trachten de stem van diverse doelgroepen te verzamelen om tot breed gedragen adviezen of projecten te komen. De leden van de regiegroepen kunnen ook deelnemen aan klankbordmomenten: informele overlegmomenten waar voorstellen van de administratie worden getoetst bij de regiegroepen.

  • Netwerkmomenten: bijeenkomsten van specifieke doelgroepen of verenigingen om informatie uit te wisselen en te netwerken over relevante thema's.

  • Werkgroepen: groepen die op initiatief van een regiegroep werken aan concrete projecten of adviezen op basis van bepaalde onderwerpen.

  • Participatieve projecten: Initiatieven waarbij de leden van de Wetteraad betrokken worden bij het bedenken en implementeren van oplossingen voor lokale uitdagingen.

Het lokale bestuur ondersteunt de Wetteraad door middel van administratieve ondersteuning, budget, software en communicatie, en zorgt voor een gefundeerd antwoord op de input van de Wetteraad. De Wetteraad wordt gefaseerd uitgerold, waarbij in eerste instantie wordt gestart met de vrijetijdsector en later andere thema's worden toegevoegd.

arrow_upward